GDPR

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách Spolku Rýzmburští ztracenci, z. s.

Tyto zásady se vztahují na dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Spolkem Rýzmburští ztracenci. Spolek Rýzmburští ztracenci nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Spolek Rýzmburští ztracenci plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují a URL adresy, ze kterých uživatelé na naše stránky přistupují. Údaje jsou archivovány po dobu 30 dnů a poté jsou likvidovány.

Spolek Rýzmburští ztracenci neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu, elektronických žádostí nebo při použití webových formulářů, z kterých je patrný účel použití Vámi uvedených osobních údajů. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek Spolku Rýzmburští ztracenci, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a Spolek Rýzmburští ztracenci ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.

Při zpracování osobních údajů Rýzmburští ztracenci dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.